PRIVACYVERKLARING GEBRUIKERS

Sjauf Technologies, handelende onder de naam Sjauf (“Sjauf”), verzamelt informatie over u wanneer u onze mobiele applicaties, websites en andere online producten en diensten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”) en via andere interacties en communicaties die u met ons hebt.
Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op informatie verzameld en gebruikt door Sjauf (hierna “Sjauf”, “Sjauf-app” of “we” of “wij”).

 

Reikwijdte en toepassing

Deze Privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op personen overal ter wereld die onze apps en onze Diensten gebruiken om vervoer of andere on-demand-diensten te verlangen (“Gebruikers”). Deze Verklaring is niet van toepassing op informatie die we verzamelen van of over onze chauffeurs, partnervervoersbedrijven of andere personen die het Sjauf Technologiesplatform onder licentie gebruiken (gezamenlijk “Chauffeurs”). Als u contact hebt met de Diensten als Gebruiker en als Chauffeur zijn de respectieve privacyverklaringen van toepassing op de twee verschillende soorten interacties.

 

Verzamelen van informatie

Informatie die u ons verstrekt
We verzamelen informatie die u direct aan ons verstrekt, zoals wanneer u uw account creëert of wijzigt, on-demand-diensten verlangt, contact opneemt met de klantenservice of op andere wijze met ons communiceert. Deze informatie omvat onder meer: naam, e-mail, telefoonnummer, postadres, profielfoto, betalingsmethode en andere informatie die u verstrekt.

Informatie die we verzamelen via uw gebruik van onze diensten
Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie over u in de volgende algemene categorieën:

 • Informatie over de locatie: Wanneer u de Diensten gebruikt voor vervoer verzamelen we precieze locatiegegevens over de rit van de Sjauf-app gebruikt door de Chauffeur. Als u de Sjauf-app toestemming geeft voor toegang tot locatiediensten via het toestemmingssysteem gebruikt door uw mobiele besturingssysteem (“platform”) verzamelen we de precieze locatie van uw apparaat wanneer de app op de voorgrond of achtergrond openstaat.
 • Informatie over transacties: We verzamelen transactiegegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten, waaronder de soort dienst waarom is gevraagd, de datum en tijd waarop de dienst werd verstrekt, het in rekening gebrachte bedrag en andere bijbehorende transactiegegevens.
 • Apparaatinformatie: We kunnen informatie over uw mobiele apparaat verzamelen waaronder, bijvoorbeeld, het hardwaremodel, besturingssysteem en versie, bestandsnamen en versies, voorkeurstaal, unieke apparaatidentificatiecode, reclameidentificatiecodes, serienummers, apparaatbewegingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.
 • Telefoongesprek- en sms-gegevens: Onze Diensten maken communicaties tussen Gebruikers en Chauffeurs mogelijk. In verband met het mogelijk maken van deze dienst ontvangen we telefoongesprekgegevens, waaronder de datum en tijd van het telefoongesprek of sms-bericht, de telefoonnummers van de partijen en de inhoud van het sms-bericht.
 • Loginformatie: Wanneer u contact hebt met de Diensten verzamelen we serverlogs, die informatie kunnen bevatten zoals het IP-adres van het apparaat, toegangsdata en -tijden, app-functies of bekeken pagina’s, app crashes en andere systeemactiviteiten, soort browser en sites of diensten van derden die u gebruikte voordat u contact had met onze Diensten.

 

Belangrijke informatie over platformtoestemmingen

De meeste mobiele platforms (iOS, Android enz.) hebben bepaalde soorten apparaatgegevens waartoe apps geen toegang hebben zonder uw goedkeuring. En deze platforms hebben verschillende toestemmingssystemen om uw goedkeuring te verkrijgen. Het iOS-platform zal u de eerste keer waarschuwen als de Sjauf.-app toestemming wil voor toegang tot bepaalde soorten gegevens en zal u dit verzoek laten goedkeuren (of niet goedkeuren). Androidapparaten zullen u informeren over de toestemmingen die de Sjauf.-app vraagt voordat u de app voor het eerst gebruikt, en uw gebruik van de app vormt uw goedkeuring.

 

Gebruik van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:

 • Onze Diensten te verlenen, onderhouden en verbeteren, waaronder bijvoorbeeld het mogelijk maken van betalingen, ontvangstbewijzen sturen, producten en diensten verstrekken (en gerelateerde informatie sturen) nieuwe functies ontwikkelen, klantenservice verlenen aan Gebruikers en Chauffeurs, veiligheidsfuncties ontwikkelen, gebruikers verifiëren en product-updates en administratieve berichten sturen;
 • Interne werkzaamheden uit te voeren, waaronder bijvoorbeeld om fraude en misbruik van onze Diensten te voorkomen; om softwarebugs en operationele problemen op te lossen; om gegevensanalyse uit te voeren, te testen en onderzoek te doen; en om gebruiks- en activiteitstrends te volgen en te analyseren;
 • Berichten te sturen of communicatie mogelijk te maken (i) tussen u en een Chauffeur of (ii) tussen u en een contactpersoon van u op uw aanwijzing in verband met uw gebruik van bepaalde functies.
 • U berichten te sturen waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, waaronder informatie over producten, diensten, promoties, nieuws en evenementen van Sjauf Technologies en andere bedrijven, indien toegestaan en overeenkomstig toepasselijke lokale wetgeving.
 • De Diensten te personaliseren en te verbeteren, waaronder om functies, content, sociale connecties, doorverwijzingen en advertenties te verstrekken of aan te bevelen.

 

Het uitwisselen van informatie

We kunnen de informatie die we over u verzamelen uitwisselen zoals beschreven in deze Verklaring of zoals beschreven ten tijde van de verzameling of uitwisseling, waaronder als volgt:

Via onze Diensten
We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • Met Chauffeurs om hen in staat te stellen de Diensten te verlenen die u verlangt. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, foto (indien u die hebt verstrekt) en ophaal- en/of afzetlocaties met Chauffeurs;
 • Met andere gebruikers als u een dienst gebruikt om de rit te delen, zoals wanneer u een ritprijs wilt delen met een vriend;
 • Met derden om u een dienst te verlenen die u via een partnerschap of promotionele aanbieding van een derde of van ons hebt gevraagd;
 • Met het algemene publiek als u content inzendt bij een openbaar forum, zoals blog comments, social media posts of andere functies van onze Diensten die te zien zijn door het algemene publiek;
 • Met derden waarmee wij van u informatie mogen delen, bijvoorbeeld andere apps of websites die integreren met onze API of Diensten, of derden met een API of Dienst waarmee wij integreren; en

Andere belangrijke uitwisseling

We kunnen uw informatie uitwisselen:

 • Met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van Sjauf die diensten verlenen of gegevensverwerking uitvoeren namens ons, of voor gegevenscentralisatie en/of logistieke doeleinden;
 • Meet verkopers, consulenten, marketingpartners en andere dienstproviders die toegang moeten hebben tot dergelijke informatie om namens ons werk uit te voeren;
 • In antwoord op een verzoek tot informatie door een bevoegde instantie als wij denken dat bekendmaking in overeenstemming is met, of anderszins vereist is door toepasselijke wetgeving, regelgeving of een juridische procedure;
 • Met rechtshandhavingsfunctionarissen, overheidsinstanties of andere derden als we denken dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met onze Gebruikersafspraken, Dienstvoorwaarden of -beleidslijnen, of om de rechten, de eigendom of de veiligheid van Sjauf of anderen te beschermen;
 • In verband met of tijdens onderhandelingen over fusies, verkoop van bedrijfsactiva, consolidaties of herstructureringen, financieringen of acquisities van ons gehele bedrijf of een gedeelte ervan door of in een ander bedrijf;
 • Als we u op een andere manier informeren en u instemt met de uitwisseling; en
 • In een geaggregeerde en/of anonieme vorm die niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.

 

Uw keuzes

Accountinformatie
U kunt uw accountinformatie te allen tijde corrigeren door in te loggen op uw online of in-app account. Als u uw account wilt annuleren, e-mail ons dan op info@sjauf.nl. Merk op dat wij in sommige gevallen bepaalde informatie over u kunnen bewaren zoals wettelijk vereist of voor legitieme zakelijke doeleinden voor zover wettelijk toegestaan. Als u bijvoorbeeld een openstaand krediet of openstaande schuld op uw account hebt staan of als we denken dat u fraude hebt gepleegd of onze Voorwaarden hebt geschonden, kunnen we de kwestie proberen op te lossen voordat we uw informatie verwijderen.

Toegangsrechten
Sjauf zal individuele verzoeken inwilligen met betrekking tot toegang, correctie en/of verwijdering van de persoonlijke gegevens die zij opslaat, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Uw privacyrechten
Sjauf deelt uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met derden voor de directe marketingdoeleinden van derden, tenzij u ons hiervoor uw goedkeuring geeft.

Cookies en reclame
Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot cookies en de bijbehorende technologieën.

Wijzigingen in de Verklaring
We kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in de Verklaring, zullen we u via de Diensten of via een ander middel zoals e-mail hierover een mededeling doen. Uw verdere gebruik van de Diensten na deze mededeling vormt uw goedkeuring van deze wijzigingen. We moedigen u aan deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente
informatie over onze privacypraktijken.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op: info@sjauf.nl, schrijf ons: Savannahweg 17, 3542 AW, Utrecht, Nederland of bel ons op 085-3037924.

App-Logistiek-Cartoon-Sjauf

Wij staan voor je klaar

Wanneer je een korte vraag of opmerkingen hebt, wil je niet een uitgebreid keuzemenu doorlopen. Ons serviceteam staat ook in de avonduren voor je klaar en helpt totdat je tevreden bent.

10500+
App Downloads
4037
Beoordelingen
300+
Actieve Chauffeurs
18K
Rit aanvragen
Ervaringen van een aantal enthousiaste klanten